Generalforsamling 2019

Kære alle

Hermed referat fra generalforsamlingen lørdag. Tak til referent Jesper Angelo, dirigent Hans Dam og alle jer andre, der mødte op og var med til at gøre det til en god generalforsamling

Referat
1 Valg af dirigent: Hans
2 Valg af referent: Angelo
3 Bestyrelsens beretning:

Kære alle sammen
Velkommen til generalforsamlingen 2019.
Det er spændende tider for vores hæderkronede klub.
Vi står over for en snarlig flytning, så næste års generalforsamling bliver efter planen den sidste i disse smukke - eller i hvert fald rummelige og praktiske - omgivelser.

Med forandringer kommer også usikkerhed. Hvad kommer der til at ske, hvordan skal det gå, hvad betyder det for mig, og for os som klub? Helt forståelige overvejelser og bekymringer, som man kan gå rundt med.

Fra bestyrelsens side ville vi ønske vi kunne give alle svarene lige her og nu. Det må jeg skynde mig at sige at vi ikke kan. Endnu .For det er der ingen, der kan endnu. Men jeg kan sige, at vi gør alt hvad vi kan for at sikre, at vi får de bedst mulige rammer i det nye. Vi har stadig et fungerende flytteudvalg, med Kim, Morten, Jens og mig selv, som har haft et par møder med kommunens folk.

Noget af det, der har været på banen, er spørgsmålet om en sauna, ligesom det er at spørgsmål om vi skal have plads til vores egne omklædningsrum i den ny bygning, i stedet for at benytte de omklædningsrum der allerede er der. Det er et større puslespil at få tingene til at være i én bygning, og i det hele taget at blive enige om hvad der er vigtigst. Det handler også om f.eks. hvad forventningerne er til Støtteforeningens engagement og muligheder derude.

Vi genoptager møderne med kommunen i løbet af foråret, hvor vi for alvor begynder at blive konkrete. Vi vil sørge for at holde et højt informationsniveau til alle medlemmer når der sker noget i planerne. Og vi vil meget gerne have input til, hvad klubbens medlemmer synes er det vigtigste at få med. Min mail og mobil er i hvert fald så godt som altid åben:)

For mit eget vedkommende - og jeg tror jeg kan udtale mig på hele flytteudvalgets vegne - er der en klippefast tro på at det bliver godt når vi flytter.

Heldigvis har vi som klub et fantastisk stærkt fundament at bygge på, når vi skal skrive det her nye kapitel i klubbens historie. Vi har en stærk base af trofaste medlemmer der har været med længe, og der kommer - trods alt - fortsat nye til. Også nye områder.

Vi er f.eks. for alvor blevet en klub der rummer parasport. Vores handicaphold har virkelig gjort en flot entre i klubben og er bare blevet mere og mere integreret i klubben. Den flotte sejr - og kæmpe pokal! - var en god start, og stævnet på hjemmebane her i Darup var en virkelig god dag med liv og glade dage over hele linjen. Flot orkestreret af ikke mindst Daniel, Mads, Jens og Bernhard som kantinechef.

Vores volleyafdeling, som har levet en stabil tilværelse hvad angår antal medlemmer, så længe jeg kan huske, har haft stor succes med at få lokket nye og yngre spillere til, og der er måske endda også en træner på vej. Det er alletiders gode historie, og jeg håber vi kan fastholde dem i klubben og måske endda bruge det som afsæt for at tiltrække endnu flere.

Vi har - vanen tro, fristes jeg til at sige - haft håbefulde unge studerende, der gerne vil spille fri og uforpligtende fodbold på lukkede hold her hos os. Det går nogle gange godt, og andre gange må Jens på overarbejde for at få styr på dem og kontingentkroner i kassen.

Mit eget - og efterhånden en del andres - smertensbarn, Kidsfodbold, er endnu en gang blevet reddet på målstregen. Peter Sergio kørte det rigtig godt sidste år, med flere træningsgange og planer om at dele aldersgruppen op og gøre det til et endnu mere velegnet tilbud til de mindste. Men da hans egen søn mistede interessen valgte han forståeligt nok at stoppe. Ungdomsformand Troels har jagtet en afløser og har for nylig haft held med at finde en duo, Andreas og Christina, der kan fortsætte holdet. Det er jeg utrolig glad for at vi kan holde liv i.

Desværre er Kids det eneste aktive hold fra en børne-/ungdomsafdeling, som startede her i klubben, da vores tidligere formand var knægt, så det er længe siden! Vi har i bestyrelsen flere gange drøftet, hvad vi kan gøre for at lokke flere til. Det er ved at være en alvorlig situation, når den største aldersgruppe, som var senior- og old boys da jeg selv startede herude i 90’erne, nu stadig er den største gruppe som Old stars, veteraner, osv.

Det tegner et billede af, at vi ikke kan tiltrække og fastholde nok nye spillere, og at vi ikke har været i stand til det i mange år. Det tager vi fra bestyrelsens side meget alvorligt. Vi er nødt til at blive lidt skarpere på, hvad det er vi kan tilbyde børn og unge, og ikke mindst de forældre, der skal træde til som frivillige trænere.. Og det vil være en stor hjælp, hvis nogen af jer, der kender klubben, vil træde frem og hjælpe til, når der viser sig behov for det. Så vil vi fra bestyrelsens side hellere end gerne hjælpe jer med at sætte tingene i system.
Det kan være at vi tager fat i nogen, som vi synes ser ud til at have ekstra meget at give til fællesskabet. En slags fodbolds-Robin Hood, om man vil:)

Seniorafdelingen er fornuftigt kørende og spiller med i den bedre halvdel, endda i toppen, som det hører sig til. Coach Nikse har fået en hjælpende hånd fra Jesper Angelo, og det har vist sig at fungere fint. For 2. holdet har Torres kæmpet en brav kamp for at få samlet spillere nok fra weekend til weekend, og det har ikke altid været let. Han valgte at stoppe som holdleder efter sidste kamp i efteråret, og herfra skal der lyde en stor tak for indsatsen. Det betyder selvfølgelig, at vi også her leder efter én, der har noget at give til fællesskabet og som i samarbejde med Nikse vil kunne sørge for, at der mulighed for at komme ud at spille på forskellige niveauer som seniorspiller her i klubben. Jeg kan ikke afvise, at vi også her kommer rundt og prikker dem, vi tænker er oplagte til tjansen.

For de lidt mere erfarne årgange - REOS-holdene - går det også godt. Det er ikke alle hold, der omsætter den gode stemning og opbakning til sejr hver eneste gang, men når jeg snakker med spillere og holdledere, så er der altid gode historier og forklaringer på hvorfor kampene lige præcis denne ene gang ikke endte med en sejr :) Og ikke mindst er der god stemning.
Det gør mig altid glad at høre, for det er i min optik det, vores klub bygger på.
Desværre er det ikke nok gange, jeg når ud forbi. Min egen skrøbelige fysik sætter sine begrænsninger for at jeg kan spille med. Det seneste års tid har det være overbelastede knæ..
Men det er altid sjovt når det lykkes at komme af sted, selvom det kun er som tilskuer. En af de sidste gange jeg gjorde det var i efteråret, hvor både senior 2. og 1. spillede på hjemmebane. Desværre blev det kun til én sejr ud af de to mulige, men det både spændende og medrivende at se på. Jeg håber vi får flere af de dage, hvor vi får samlet aktiviteter herude, så der er noget vi kan lokke folk ud til. Så kan vi måske lokke med øl og grill, som til andeturnering og fødselsdag.

Lige netop de arrangementer var store succes’er i året der er gået. Det er imponerende at se hvor mange folk vi kan samle til en god dag med bold og hygge.
Og hvor mange vi kan samle til udlandsrejser, som endnu en gang blev planlagt og eksekveret i sikker stil af Dennis og Daniel.

Der er virkelig nogle ting vi er gode til. Der er også nogen ting vi kan blive bedre til.
En af de ting, jeg synes vi først og fremmest skal blive bedre til, er kommunikation.
Jeg synes at både brugen af den åbne facebook-side og de lukkede facebook-grupper trænger til en opstramning. Det er fedt at se, at der er aktive folk iblandt os. Men vi skal have en masse aktivitet ud, hvor andre folk kan se det, på den åbne side. Og vi skal have færre opslag om alt muligt mellem himmel og jord i den store, lukkede gruppe.

Vi har prøvet at få nogen udefra til at hjælpe os med kommunikationen, men de eneste henvendelse vi fik var fra studerende, som troede det var et reelt, lønnet studenterjob. Nok har vi en “rig onkel” i støtteforeningen, men ligefrem at ansætte folk er nok at gå for vidt. Vi arbejder videre med de ressourcer vi har i bestyrelsen og klubben, og hører meget gerne fra dem, der tænker de har noget at give i den retning også. Det behøver ikke være så forpligtende, det kan bare være at hjælpe til i en periode eller med nogle bestemte ting, som f.eks. opslag.

En gammel kending, eller måske skulle jeg snarere sige mangeårigt aktivt medlem af klubben, Jakob Boie, har tilbudt at bruge sine fotografiske evner til at hjælpe med billeder fra træning og lidt kampe, som vi kan bruge til opslag og hjemmeside. Muligvis er han bare træt af at se på formandens rystede billeder og håbløse videoer:)
Og vigtigst af alt, så har han også tilbudt at tage nye billeder af bestyrelsen til hjemmesiden - det er på tide at vi får opdateret de nuværende billeder, der ligner en broget skare af småkriminelle håndlangere…

Men alt det tager vi med i den nye bestyrelse - i hvert fald hvis vi bliver genvalgt:)

De nuværende medlemmer genopstiller alle sammen.
Der er plads til endnu flere, for vi sagde i årets løb tak for denne gang til Henrik “Smukke”, som efter lang og tro tjeneste prioriterede familien over klubben for en stund. Det er vi selvfølgelig kede af, men det kan jo være en meget sund prioritering engang imellem:)

Med det positive afsæt vil jeg runde af for nu og krydse fingre for et genvalg, så vi i bestyrelsen kan få lov at arbejde videre med de ting, jeg har nævnt her. .

Med disse ord videregiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4 Regnskab: Jens
Jens fortalte at der var ny kontingentrekord og at klubben pt. har 179 medlemmer. Hvert år får vi et aktivitetstilskud fra kommunen, som er afhængig af antallet af ungdomsspillere. Tilskuddet bliver noget lavere de kommende år, da vi stort set ingen børn- og ungdomsspillere har tilbage i disse år.

Jens fortalte at vi har haft 2 gymnasiehold som gerne ville lave lukkede hold hos os, men det ene forsvandt desværre ret hurtigt efter kun få kampe, og det andet spillede både forår og efterår, men der var problemer med at betale kontingent, så de røg også ud igen. Der er dog kommet et lukket 8-mands hold som spillede efteråret, dem håber vi fortsætter i 2019.
Året gav et overskud på godt 5.000 kr. og dette er tilfredsstillende.

Regnskabet enstemmigt godkendt.

5 Indkomne forslag:
Der var ingen forslag.

6 Budget og kontingent:
Kontingentet blev fastholdt. Fitnesskontigent er lig med lørdags træning, man kan ikke spille med om tirsdagen for dette også. Der var overvejelser om muligvis at lave et tirsdags-kontingent der dækker vinterperioden. Men det løser vist sig selv med de nye medlemmer som også spiller om tirsdagen, som har meldt sig ind i klubben.
Hvis man er i økonomisk bekneb kan man kontakte kasseren og få bidt sin betaling over.

Budget enstemmigt godkendt.

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen vil alle gerne fortsætte og Mads og Angelo vil gerne træde ind, de blev valgt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv på det første møde.

8 Valg af faste udvalg:
Bestyrelsen nedsætter selv evt. udvalg.

9 Valg af Revisor
Laurids genopstillede og blev valgt igen.

10 Evt
Her var der meget en snak om hvordan vi kan trække flere ungdomsspillere til, bestyrelsen vil gå videre med dette.

Mødet blev herefter hævet i god ro og orden.