Generalforsamling 2018

1.    Valg af dirigent
Claus Stricker blev opfordret til at melde sig og blev enstemmigt valgt.

2.    Valg af referent
Sune blev enstemmigt valgt som referent - af sig selv - og ingen protesterede

3.    Bestyrelsens beretning v. formanden:

Kære alle sammen, velkommen til endnu en generalforsamling i vores klubs efterhånden lange historie. Den første med denne formand, som har haft et spændende år med at skulle træde i de store fodspor, Morten har efterladt.

For bestyrelsen har det været et år i flytningens tegn. Forhåbentlig har det fyldt lidt mindre for jer andre.

Som bekendt endte det med at Roskilde Kommunes budget for 2018 blev vedtaget med midlerne til nyt klubhus placeret med 1 mio kr i 2019 og 5 mio kr i 2020. Dette betyder at vi skal blive i Darup til engang i 2020, formentlig sommeren. Vi fortsætter selvfølgelig med at kunne bruge banerne og jeg ved, at støtteforeningen er i dialog med kommunen om en forlængelse af aftalen for lokalerne her, som vi selvfølgelig også har fået lovning på at kunne blive i.

På en måde var det lidt ærgerligt at det blev udskudt når nu vi var kommet så langt i forarbejdet til flytningen. Men omvendt giver det også en god mulighed for at etablere os lidt bedre, ikke mindst ift børne- og ungdomshold, inden vi skal flytte.

Vi har i forvejen nedsat et flytteudvalg med Jens, Morten, Kim og mig, der har holdt en række møder med kommunens kultur og idrætsafdeling. Men noget af det jeg kunne tænke mig at bruge den forlængede tid inden flytningen på er, at vi indhenter erfaringer og holdninger fra klubbenes medlemmer ift. hvad der er brug og lyst til i det nye klubhus. Der er heldigvis lidt tid til, men det er vigtigt at få endnu flere stemmer med til at pege på hvad der er vigtigt for klubben.

Jeg tænker at bestyrelsen vil indkalde til et møde i løbet af 2018 med planerne på dagsordenen. Det ser vi på.

På banen
På banen har det været et fornuftigt år, hvor seniorafdelingen har klaret sig hæderligt igennem trods svingende – faldende – spillerantal.

Senior
Serie 4-holdet blev overtaget af Nikse efter Peter Buckos store indsats i mange år. Det var en stor mundfuld men det endte udmærket med en 4. plads lige uden for medaljerne. Det kniber desværre stadig med antallet af spillere men forhåbentlig kommer der frisk blod og ny energi når vi starter op igen. Som træner kører Nikse i første omgang sin første hele sæson igennem indtil sommer, og så tager vi en snak til den tid om hvordan det ser ud. 

På 2. holdet har Torres kæmpet en hård kamp for at holde styr på tropperne og stille hold.  I foråret var spillere som Jens og jeg selv næsten stamspillere og det lykkedes at undgå nedrykning. Men de få tilbageværende spillere gjorde at vi måtte fortsætte som 8-mands hold efter sommerferien. Der er jo som bekendt ikke noget der er så skidt at det ikke er godt for noget, og her fik coach Torres da tryllet en veritabel kanin op af hatten da den genfødte måltyv Jesper Mobeck bankede kasser ind på stribe og løb med titlerne som både topscorer og årets spiller! Også det hold evaluerer vi til sommer.

I de ældre årgange har en anden af klubbens store succes’er, old stars holdet klaret sig helt fint. Et trænerskifte fra Gregers, der har gjort en kæmpe indsats for at få det hele til at køre for det hold, til Morten, Jan og Anders Berner har ikke ændret på at det går godt og der løbende kommer nye spillere til.

Gregers overtog Veteranholdet sammen med Sune og førte holdet gennem et stærkt efterår med en solid stime på 11 kampe som ubesejret. De overlader tjansen til Hartmann og Hansen fra den nye sæson. 

Old Master-fællesholdet med Svogerslev har Mikael Olsen haft ansvaret for har også haft et fornuftigt år. Måske der på et tidspunkt kan komme spillere nok til et ”rent” Røde Stjerne-hold..?

Grand Old Master, med Kalle i spidsen, må jeg tilstå er det eneste hold jeg ikke har fået set spille i 2017. Kun et par minutter ud af vinduet da de spillede en kamp mens vi hold bestyrelsesmøde. Men også her har det været en fin sæson kan jeg forstå, og fra efteråret har de også brugt indendørstiden til at holde formen ved lige. 

En ting der gør mig særlig stolt som formand er alle de gode folk der har været trænere og holdledere i løbet af sæsonen. De mange der er villige til at tage en tørn for fællesskabet er helt afgørende for os som klub så tusind tak til jer alle sammen. 

For de ældste årgange havde det slet ikke været muligt at spille uden vores REOS-formand og turneringsleder, hvor Ronald og Allan har knoklet med de sidste to år. Der skal også lyde et stort tak til dem herfra for indsatsen. Det varer nok en del år inden vi skal varetage opgaven igen, men nu har i jo rutinen.

Et af de helt særlige kendetegn ved vores klub er jo lørdagstræningen som bare bliver ved med at være en succes for alle aldre. Det er ikke altid lige nemt at forklare folk udefra hvordan den fungerer og hvorfor det er en så stor succes at folk valfarter hertil, også fra andre klubber. Men det er en af de ting, der sammen med blandt andet Andeturneringen, er med til at skabe sammenhængskraft og tilhørsforhold til klubben. Så tak til alle dem der tager en tørn med at få det hele til at løbe rundt her og venligt men bestemt minder os alle sammen om at møde op – til tiden!

Ungdom
I ungdomsafdelingen, som jo har stået mig særligt nær i mange år, er der ikke udelukkende gode historier at fortælle.

Der er dog en succes der overskygger det hele, nemlig at Kidsfodbolden er startet op igen. Som en af de oprindelige initiativtagere til Kids er jeg utroligt glad for at Peter Sergio har kastet sit over opgaven og allerede har fået en del unger til at komme de to lørdage om måneden, han står for det. 

Af de mindre positive historier var jeg selv med til at lukke ned for U11-holdet i starten af året, da blandt andet min egen søn gerne ville prøve sig af på et højere niveau i RB. Sådan har det altid været for de bedste spillere her i klubben, det ærgerlige nu er, at det ikke kommer flere nye til så vi måtte lukke holdet. Et lyspunkt er, at tre af spillerne herfra nu spiller med i A-truppen i RB, som spiller i den bedste række i landet. Det kan være der falder udviklingspenge af når de bliver professionelle.

U16-holdet, Sergios hold, spiller i bedste fald sporadisk men ses stadig og har planer om at tage til stævner sammen i løbet af foråret.

Som en udløber af Sergios tidligere trænerarbejde dukkede der et U17-hold op, som har været meget selvkørende, men med Sergio som fast kontaktperson. Jeg har været ude at se dem spille og de har både en del tilskuere og har haft en masse forskellige spillere med på holdet i løbet af året. Det er ikke nogen hemmelighed at vi har haft udfordringer med at komme igennem med kontingentopkrævningerne. Men vi har fået vores navn kendt på byens gymnasier og andre ungdomsuddannelser, og det er vi jo glade for, så vi arbejder på at finde en god løsning for alle parter. Vi vil gerne være et alternativ til de etablerede ”eliteklubber”, og derfor regner vi med at forsøge forskellige muligheder for at holde dem i klubben uden at vi kommer til at sætte penge til.

I det hele taget vil vi gerne kickstarte ungdomsafdelingen. Vi skal have en masse ungdomsårgange igen. Det er ikke så mange år siden jeg som ungdomsformand havde svært ved at fordele tiderne indendørs i hallen mellem vores fem-seks børne- og ungdomshold. Det skal vi tilbage til. Og nu er der endnu mere tid i hallen, for seniorerne holder sig væk, trods formandens opfordring om at styrke sit tekniske niveau med den lille runde i hallens varme i løbet af vinteren. Godt der er udendørs året rundt her i klubben.

Jeg tror på, at Kids er første skridt, og vi har i næste uge et møde med et nyt, lukket hold af unge knægte der gerne vil starte op, så pilen peger bestemt i den rigtige retning i børne- og ungdomsafdelingen. 

Det gør den også i volleyafdelingen, eller i hvert fald i den samme retning som den har gjort i mange år. Stabiliteten i truppen er relativt høj, men også her er rekrutteringen en udfordring og gennemsnitsalderen bliver ikke lavere.

I sommers dukkede et nyt handicaphold op, som er flyttet hertil fra RB og de er kommet godt i gang. Af hensyn til mulighederne for offentlig transport træner de på Hedegårdenes skole både udendørs og indendørs. Men de kommer forbi Darup indimellem og ser stedet. For nylig var jeg til møde med andre lokale klubformænd fra Roskilde og Lejre, hvor flere sad og stak til RB’s formand, fordi de synes deres bedste spillere bliver fisket i en tidlig alder til RB. Han sad så og stak til mig fordi jeg havde fanget deres handicaphold, så sådan går det lidt op og ned for os alle sammen.

Udenfor banen
Vores faste rejseudvalg, Dennis og Daniel bød i 2017 på en tur til Amsterdam. Jeg var desværre ikke selv med men har kun hørt gode ting om det og jeg er sikker på at de vil byde ind med endnu en spændende tur i år, så tak til dem. 

Som hver eneste år siden vi flyttede hertil Darup er der ydet en enorm indsats fra de mange frivillige i og omkring støtteforeningen før, under og efter festivalen. Det giver både en solid kapitalindsprøjtning til boldklubbens aktiviteter, men er også i meget høj grad med til at styrke det fællesskab, der er i klubben. Så tak til alle der yder en indsats der. 

Bestyrelsen
Intet varer som bekendt evigt, har vi jo senest set med den tidligere formands afgang. Vi var nogen der regnede med at han ville blive siddende for evigt. I det lys har vi i bestyrelsen haft fokus på at få overblik over processer og opgaver og at få skrevet lidt flere af tingene ned. Det kunne heller ikke rigtig være anderledes når I nu har valgt sådan en RUC-uddannet DJØF’er som mig til formand.

Det har blandt andet resulteret i en opgaveoversigt som viser hvem der har ansvaret for hvad, og årshjul, der viser hvornår vi skal gøre tingene. Det lyder sikkert banalt, men det er et godt værktøj til at planlægge året ud fra og undgå at vi misser noget. 

I bestyrelsen har det også været et år med fornyet fokus på udvalg. Både flytteudvalget, som jeg nævnte tidligere.

Men vi fik også samlet et Fodboldudvalg bestående af nuværende medlemmer med erfaring som trænere og/eller bestyrelsesmedlemmer fra her og andre klubber for at få lidt perspektiv på klubben udefra ift bestyrelsen. Tak til dem der deltog og kom med gode input. 

Vi har også nedsat et socialudvalg som skal forsøge at skabt lidt mere overblik og sammenhæng mellem de sociale aktiviteter i klubben. Indtil videre er det kun medlemmer fra bestyrelsen, men tanken var at få flere med ind til at planlægge og gennemføre aktiviteter. 

Vi har i bestyrelsen også drøftet mulighederne for at nedsætte et kommunikationsudvalg, der kan være med til at fortælle og formidle de gode historier om klubben på hjemmeside og sociale medier. Et kommunikationsudvalg skal også se på, hvordan vi kan arbejde lidt mere struktureret med facebook og hvad vi kan bruge det til. Det er jo ikke nogen hemmelighed at vi fik udstillet nogle forskellige perspektiver i løbet af efteråret ifm. med overgang til holdsport.

Jeg er helt overbevist om at der ligger en masse uudnyttet potentiale og venter, hvis vi bliver skarpere på brugen af sociale medier og hjemmeside. Og jeg tror vi kan blive bedre, hvis der kommer nogen med uden for bestyrelsen og gør os lidt klogere på brugen af det. 

Et frivilligudvalg, som kan hjælpe med at understøtte rekrutteringen af frivillige og sikre fastholdelse af dem har også været oppe at vende. Det kigger vi på i løbet af året.

Men snak løser jo ikke noget. Derfor ser jeg frem til – hvis jeg bliver genvalgt – at komme videre med at føre de her tanker ud i livet. Jeg tror på, at de tydelige værdier den her klub – vores klub - bygger på, rummer et større potentiale end vi kan se lige nu.

Vores fundament er solidt, nu skal vi have udbredt kendskabet endnu mere gennem kommunikation.

Vi skal have kigget lidt nærmere på vores organisering og set om vi i bestyrelsen har ansvarlige for de vigtigste eller vi skal ændre lidt for at kunne løse tingene lidt smartere.

Og så skal vi - specielt i børne- og ungdomsholdene, men også senior, volley m.fl. – have styrket rekrutteringen så vi bliver lidt flere medlemmer.

Vi er heldigvis allerede godt på vej.

Med disse ord videregiver jeg bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse.  

Beretningen gav anledning til en del kommentarer der er sammenfattet herunder:
Daniel kunne til punktet ’Udenfor banen’ tilføje, at der er planer om, at efterårets tur skal gå til Slovakiet, nærmere bestemt Bratislava.

Allan stillede i relation de det faldende medlemstal forslag om, at man gør endnu mere ud af at kontakte andre klubber, med henblik på at lave flere ”delehold” og fællestræninger. KFUMs torsdagstræning blev nævnt som et succesfuldt eksempel. 

Hansen tilføjede, at flere KFUMere fra fitnessbold gerne vil spille veteran i Røde Stjerne, men også at kvindefodbold kunne være i fokus ift. samarbejder med andre klubber.

Troels tog emnet omkring det at ”binde” folk til klubben op, i relation til Sergios ungdomshold og stillede spørgsmålet om hvad reglerne for kontingenter og licenser egentlig er. Dette affødte adskillige yderst kvalificerede kommentarer:
Allan: I REOS kan du spille flere hold men ikke hvis de spiller i samme række.
Daniel: DBU har stramme regler, der betyder at man kun må have certifikat og spille i én klub
Jens: I DBU er systemet stift så for U17-holdet er det et problem, da mange spiller i andre klubber. Man kan dog i DBU-regi lave fælleshold klubber imellem.

Vores alle sammens brygmester Peter Hartmann var interesseret i at vide, om der mangler trænere i klubben og hvad omkostningerne forbundet med disse er.
Formanden replicerede at vi har trænere til at dække de eksisterende hold, men at det kunne være godt med en trænerbase at trække på. Der er meget få penge i det og det er ikke det der driver værket for vores trænere.

Troels tilføjede at trænerne ofte kommer fra holdene selv.

Morten Naumann påpegede at det er en stor opgave at være træner med op til 15 timers arbejde pr uge og at lønnen på ingen måde svarer til dette, hvilket understøtter formandens kommentar på smukkeste vis. At hente trænere udefra, f.eks. fra DBUs base vil medføre et helt andre omkostninger.

Hansen nævnte kidsbold som et ærgerligt eksempel på, at der har manglet trænere, samt at Sergios hold er et eksempel på, hvor sårbart det kan være, hvis han stopper. Det af formanden nævnte årshjul kunne ifølge Hansen være et redskab til planlægningen af trænerarbejdet på ungdomsholdene.

Henrik nævnte indsigtsfuldt, at der er en generel tendens i samfundet til, at unge vælger mere spontant og kan være noget vi skal tage i betragtning når vi planlægger arbejdet omkring Røde Stjernes ungdomsholdhold. 

Her skal referenten blankt erkende at fokus måske røg et øjeblik, men der var dog åndsnærvær nok til at registrere, at formanden rundede af med at sige, at han vil tage alle de gode forslag med i bestyrelsens videre arbejde i det nye år. Derefter skar han hårdt igennem og lukkede punktet.

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

4.    Regnskab
Årets regnskab blev gennemgået. 

Følgende spørgsmål blev stillet:

Hansen ville gerne vide om kontingent inddrivelse ar sværere end det har været tidligere. Jens svarede entydigt ’ja’ og at U16- og U17-holdet er på restancelisten.

Naumann tilføjede med et skævt smil, at det hjælper, hvis man udstiller skyldnerne på fb.

Daniel trak sin ”kæphest” ’Holdsport’ op af lommen og fremhævede det som en godt redskab, da man der kan se hvem som er aktive på holdene og dermed også hvem som bør betale kontingent. Det bruges på seniorholdene i dag.

5.    Indkomne forslag
Forslag om ændring af vedtægternes §5.

Bestyrelsen v. formanden stillede forslag om at ændre §5 til:

§5
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed og er beslutningsdygtig ved almindelig
stemmeflerhed uanset de fremmødtes antal. Ethvert medlem har adgang til og stemmeret på 
generalforsamlingen. 
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 28. februar og indvarsles på klubbens
hjemmeside og ved opslag i klubhuset senest 14 dage forinden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Dagsorden er som følger: 
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af faste udvalg
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt


Dermed udgår beskrivelsen:

 (max. 8 medlemmer/suppleanter) 
    Formand
    Kasserer
    Informationsansvarlig
    1 repræsentant for hver afdeling
    1 eller 2 suppleanter

under pkt 7 i dagsordenen til generalforsamling.

Derudover at ordlyden ’Dansk Handicap-Idræt’ tilføjes i oversigten over, hvilke organisationer klubben er tilsluttet.

Dette gav anledning til en meget lang diskussion, der resulterede i, at man i vedtægternes §7 skal tilføje ordlyden ’med valg af formand og kasserer’, så §7 fremover vil være:

”Den valgte bestyrelse konstituerer sig selv, dog som minimum med valg af formand og kasserer. Udtræder et eller flere bestyrelsesmedlemmer, suppleres med de valgte suppleanter.”

Det blev bragt til en samlet afstemning med resultatet:

For: 19
Imod: 0
Enstemmigt vedtaget.

6. Budget og fastsættelse af kontingent
Følgende punkter blev fremlagt:

Der bliver ingen ændringer i kontingentbetalingerne for 2018.

I budgettet er forslag om at justere vederlag til bestyrelsesmedlemmerne, så det modsvarer et års kontingent.

Budget og fastsættelse af kontingent vedtaget.

Kassereren kunne til alles jubel informere om, at banken har fritaget Røde Stjerne for gebyrer.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formanden kunne fortælle at 9 ud af bestyrelsens 10 medlemmer genopstiller, da Jonas Lohse har valgt at trække sig for at fokusere på studier og arbejde i Kbh. De 9 opstillede er: Anders Haarløv, Jens Jensen, Daniel Hyldgaard Sejer, Dennis Andersen, Troels Krogh Nielsen, Henrik Christensen, Allen Sawitz, Henrik Toudahl og Henrik ”Smukke” Frejvald.

Ingen nye kandidater meldte sig på banen og man skred til afstemning med resultatet:

For: 19
Imod: 0

Alle opstillede enstemmigt genvalgt.

8. Valg af faste udvalg
Bestyrelsen nedsætter de stående udvalg.

9.    Valg af revisor
Laurids genopstiller.
Michael Merrild genopstiller også, selvom der var bred forvirring om, hvorvidt han nogensinde var blevet valgt ind.
Nu kunne man mærke at folk var begyndt at blive lidt sultne og det var da også tydeligt af duften fra det til lejligheden fremstillede højtbelagte smørrebrød begyndte at distrahere folket.

10. Eventuelt
Her mindede Allan om,
at man skal huske at melde hold til REOS-turneringen inden 1. Februar
at man i Grand Old Master-turneringen har mulighed for at tilmelde et 7-mandshold i det nye turneringsår og
at der er nye dommerregler på vej

Benjamin tilføjede at der skal mere luft i boldene til lørdagstræningen og Kim at der skulle mere varm luft i støtteforeningen.

Med disse ord- tak for en god generalforsamling 2018!