Støtteforening Generalforsamling 2017:

Der afholdes generalforsamling i BK Røde Stjerne Roskilde Støtteforening i cafeen i Darup, Lørdag den 4. marts 2017 kl. 13:00. 
Tilmelding via Facebook eller mød bare op på dagen.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (max. 8 medlemmer/suppleanter)
8. Valg af revisor
9. Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag den 25. februar.

Mvh
Bestyrelsen

Følg klubbens daglige virke ved at synes godt om vores Facebook side "BK Røde Stjerne"

Se vores hold/kampe i DBU og REOS her:
DBU Sjælland
REOS