Følg klubbens daglige virke ved at synes godt om vores Facebook side "BK Røde Stjerne"

Generalforsamling 2019:
Der afholdes generalforsamling i BK Røde Stjerne Roskilde i cafeen i Darup, lørdag den 2. februar 2019 kl. 13:00.

Tilmelding via Facebook eller til formanden på anders@haarlov.dk nødvendig af hensyn til bestilling af smørrebrød.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af contingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af faste udvalg
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest fredag den 25. januar.

Mvh
Bestyrelsen


Se vores hold/kampe i DBU og REOS her:
DBU Sjælland
REOS