Følg klubbens daglige virke ved at synes godt om vores Facebook side "BK Røde Stjerne"

Generalforsamling Støtteforeningen 2018:

Der afholdes generalforsamling i BK Røde Stjerne Roskilde Støtteforening i cafeen i Darup, Lørdag den 10. februar 2018 kl. 13:00.
Tilmelding via Facebook eller til formanden på kim.roskilde@gmail.com nødvendig af hensyn til bestilling af smørrebrød.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse + suppleant (max. 8 medlemmer/suppleanter)
8. Valg af revisor
9. Fastlæggelse af årets bestyrelsesmøder
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag den 3. februar.

Mvh
Bestyrelsen


Se vores hold/kampe i DBU og REOS her:
DBU Sjælland
REOS