Generalforsamling 2017:

Der afholdes generalforsamling i BK Røde Stjerne Roskilde i cafeen i Darup, Lørdag den 21. januar 2017 kl. 13:00. 
Tilmelding via Facebook eller til formanden på naumann@mail.dk nødvendig af hensyn til bestilling af smørrebrød.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (max. 8 medlemmer/suppleanter)
    Formand
    Kasserer
    Informationsansvarlig
    1 repræsentant for hver afdeling
    1 eller 2 suppleanter
8. Valg af faste udvalg
9. Valg af revisorer
10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest lørdag den 14. januar.

Mvh
Bestyrelsen

Følg klubbens daglige virke ved at synes godt om vores Facebook side "BK Røde Stjerne"

Se vores hold/kampe i DBU og REOS her:
DBU Sjælland
REOS