Generalforsamling 2017

1.    Valg af dirigent
Hans Dam blev valgt

2.    Valg af referent
Morten Naumann blev valgt

3.    Bestyrelsens beretning v. formanden:
Bestyrelsens beretning v den afgående formand.

Kære medlemmer, kære kammerater, kære generalforsamling.

2016 har været et rigtig godt år for klubben. Bestyrelsen har afhold en del flere møder end den plejer, primært ifm afholdelse af klubbens 40 års jubilæum. I den forbindelse vil jeg gerne takke bestyrelsens medlemmer for indsatsen med hele arrangementet, både dagen på havnen med borgmesterbesøg og bold for alle samt selvfølgelig festen om aftenen, hvor vi havde fornøjelsen af at være i godt selskab med både tidligere og nuværende medlemmer af klubben. Udover ros til bestyrelsens indsats har jeg også behov for at udtrykke min største tak til alle de medlemmer af klubben, som gjorde en indsats for at jubilæet blev en succes!

Hele set uppet synes jeg var i rigtig god tråd med klubbens ånd og værdier, og jeg er sikker på, at dagen var med til at styrke vores fælles historiefortælling både inde og udenfor klubbens mure. En særlig tak vil jeg på vegne af bestyrelsen sende til tidligere formand Jørgen Skårup, som længe inden jubilæet skulle afholdes tog initiativ til planlægningen.

I september rejse godt 20 medlemmer til byernes by, Paris. Daniel og Dennis agerede rejseguides og på trods af, at det var en svær flok at holde styr på, så viste vores to lokalguides enormt overskud og et planlægningsgen, som betyder, at det forhåbentlig ikke bliver sidste gang, D og D rejser arrangerer tur i klubben. Det er unikt, at man i en boldklub kan samle så stor en flok med så stor en aldersspredning og alligevel skabe en oplevelse af sammenhold, fælleskab og samvær med respekt for den enkeltes ønsker og behov lige fra middagslur til bønner hos Jim morrisson og opkast i elevatoren.

Jeg håber, at andre medlemmer lader sig inspirere og tager teten, så vi kan få mange flere gode oplevelser sammen som klub fremover.

Sportsligt set har klubben klaret sig flot! 
Grand old Master holdet sluttede deres første sæson af med 2 sejre og 3 uafgjorte. Det rakte til en 9. Plads, og et insitament til at træne endnu hårdere frem mod den næste sæson.
Veteranholdet snuppede en fin 4. Plads med positiv målscore og 34 point på kontoen.
Old Stars holdet indtog også en 4. Plads med 42 point og opnåede hele to point over to kampe mod Lejre, som ellers i årevis har været uovervindelige med Ruben Bagger på banen.

Vintertræningen er i fuld gang, og der er fart på Tica taca bolden for alle os gamle i Rådmandshaven om onsdagen og i Darup om lørdagen ved lørdagsbolden. Lørdagsbolden, som binder klubben sammen, og som samler unge og gamle lørdag efter lørdag hele året rundt. Det seneste år har der været spillet bold hver eneste lørdag med undtagelse af et par enkelte omkring festivalen og senest forrige lørdag, hvor frosten blev for hård!

Seniorafdelingen klarede overlevelse i serie 5 og serie 4 holdet overvintrer lige nu på en 3. plads kun et point fra stregen til oprykning. Peter har ført holdet frem til placeringen og fra 1. Februar overtager Nikse ansvaret for forhåbentlig at gøre arbejdet færdig med at få 1. holdet med en tur i serie 3. Det er ikke målet i sig selv, men med en spillertilgang ind over vinteren og masser af hård træning er der altid muligheder.

Situationen omkring serie 5 holdet er uafklaret, men jeg håber at der er enten unge eller modne kræfter, som vil tage handsken på og tage ansvaret som holdleder for holdet, så vi kan sikre kampe og bold for flest mulige seniorspillere. På vores niveau bør det ikke være en afgørende faktor for lysten til bold om der står et firtaleller et femtal efter ordet "serie".

Også børne og ungdomsholdene lever i klubben. De voksne herunder Sergio, Casper og alle de forældre som hjælper til gør et kæmpe arbejde. Det er helt ufatteligt så meget ”positiv energi” og engagement der bliver lagt til glæde for vores børn og unge, og alene det at tage til Barcelona med en stor flok teenageramte hormonforstyrrende knægte bør hos os alle udløse den største respekt og anerkendelse. Fra min og bestyrelsens side skal lyde en opfordring til alle klubbens medlemmer om at overveje, om man på den ene eller den anden måde kan hjælpe til og bidrage med noget ift til særligt Sergios store arbejde. Jeg ved at alle bidrag, både store og små vil blive taget imod med kyshånd.

Kidsfodbolden lever med Bente og Hansen i spidsen. De gør et flot stykke arbejde med de mindste, og det er som medopfinder til konceptet fedt at se at klubbens egne medlemmer deltager sammen med andre forældre, som kan se at det giver mening for de mindste børn at være sammen både ude og inde om boldlegen. Hold fast i drivet og Fortsæt det gode arbejde for de allermindste!

Volleyafdelingen lever som den snart har gjort det i mange år. Det er nogenlunde det samme antal spiller som udgør afdelingen, og det er også tæt på, at være de samme navne som går igen på medlemslisterne. Der spilles volley i hallen og om sommeren rykkes der indimellem ud i sandet her i Darup når vejret tillader det. Træning er åben for alle, og jeg er sikker på at der vil være varm velkomst fra de etablerede spillere, hvis nogen pludselig føler trang til at få trænet hævningerne og smashen!

Som jeg har fortalt om ved de sidste mange års generalforsamlinger, så er Darup under pres forstået på den måde, at der på et eller andet tidspunkt skal graves grus på de baner, som omgiver os. Vi har i år deltaget sammen med Kommunen i indvielsen af det nye område ved Køgevej, hvor der indtil nu er etableret omklædningsfaciliteter og anlagt et antal boldbaner. Vi er sammen med støtteforeningen i tæt dialog med kommunen om etablering af klubhusfaciliteter og har igennem året været til to og lige om lidt tre møder, hvor der er langt op til, at vi får indflydelse på udformning og brug af kommende klubhusfaciliteter på målfeltet.

Og så kan jeg jo ikke komme uden om det! For tre år siden bekendtgjorde jeg under generalforsamlingen at min tid som formand var på retour. Der var ikke umiddelbart opbakning til tilbagetrækning på daværende tidspunkt, men da jeg sidste år gjorde generalforsamlingen og sidenhen bestyrelsen det klart, at det nu var mit ultimative sidste år, så skete der heldigvis noget!

Bestyrelsen gik i tænkeboks og efter lidt skriverier og individuelle overvejelser meldte Anders Hårløv sig som kandidat.

Når vi senere idag når frem til valghandlingen, håber jeg, at alle medlemmer som er tilstede idag enstemmigt vil pege på Anders som ny formand. Anders har i min optik værdierne og hjertet på rette plads, og han er vokset op i klubben omgivet af gode kammerater og medspillere, som jeg er sikker på vil nikke genkendende til, at Anders besidder de rette kvalifikationer til at stå i spidsen for vores allesammens klub, med alt hvad det indebærer af ansvar overfor bestyrelsen og selvfølgelig alle medlemmerne.

Anders er kvik og velovervejet. Han er strategisk og har indsigt i de kommunale handlemønstre. Han kender spillet i en politisk styret organisation som en kommune er, og han har gode relationelle evner, som er et must, når man skal samarbejde med mange forskellige interessenter og typer af mennesker!

Tak for denne gang. Der er gået 14 år siden jeg overtog roret fra Ronald. Det har været 14 fantastiske år, hvor jeg har fået flere gode oplevelser i livet end i allesammen tilsammen har spist ærter.

Jeg har nydt hvereneste møde med bestyrelsen, hver eneste møde med alle medlemmerne og med alle samarbejdsrelationerne.

Klubben minder på sin vis meget om den klub jeg blev formand for for 14 år siden, og det ser jeg faktisk som en gevinst for os alle.

For selvom vi grundlæggende er en rød klub, så gør det ikke noget at man indtager en konservativ tilgang til nogle forhold. Her tænker jeg selvfølgelig på fastholdelse af værdierne, relationerne, måden at møde med- og modspillerne på, omsorgen og hjælpen til vores holdkammerater, respekten for forskelligheden, rummeligheden og kammeratskabet, som alt sammen tisammen er det som binder os og vores klub sammen som en stærk helhed til glæde for boldglade mennesker med vidt forskellige baggrunde og med forskellige politiske og religiøse overbevisninger.

Tak til jer alle for opbakningen igennem alle årene og tak for samarbejdet med jer allesammen.

Med disse ord videregiver til bestyrelsens beretning til generalforsamlingens godkendelse .

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

4.    Regnskab
Jens Peter gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt med enkelte kommentarer.

5.    Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Budget og fastsættelse af kontingent
Jens Peter fremlagde Budget for 2017. Budgettet blev godkendt og kontingentsatserne fortsætter uforandret:

Kids 0-4 år:                250 kr.
Ungdom 5-17 år:       600 kr.
Senior 18-24 år:         850 kr.
Senior 25-64 år:        950 kr.
Fitness:                       350 kr.
Volley:                        800 kr.
Over 65 år:                 600 kr.
Passive:                        50 kr.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Der skete et par ændringer i bestyrelsen. Anders Hårløv blev valgt ind som formand, og Henrik Minet Toudahl blev valgt ind som suppleant.

Resten af bestyrelsen er uændret.

8. Valg af faste udvalg
Bestyrelsen nedsætter de stående udvalg.

9.    Valg af revisor
Laurids genopstiller som revisor og blev enstemmigt valgt.

10. Eventuelt
Der blev orienteret om arbejdet med at etablere nyt klubhus på målfeltet.